Verdeling

De Stichting Verdeling Videoproducenten verdeelt de binnenkomende gelden volgens het zogenaamde repartitiereglement. U kunt het reglement hier downloaden. De gelden worden verdeeld aan filmproducenten of hun vertegenwoordigers. Zij sluiten daartoe een administratieovereenkomst af met SVVP. Voor het aangaan van een dergelijke overeenkomst kunt u contact opnemen met SVVP.

Contact

Stichting Verdeling Videoproducenten

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10